اخبار
ویزای استارت‌آپ کانادا در مسیر استقبال از تعداد مهاجران در سال 2022
ویزای استارت‌آپ کانادا در مسیر استقبال از تعداد مهاجران در سال 2022 ویزای استارت‌آپ کانادا در مسیر بهترین سال خود از نظر استقبال از ساکنان دائمی جدید قرار دارد. زیرا محبوبیت این برنامه همچنان در حال افزایش است. در سه ماهه اول سال 2022، 160 تازه وارد از طریق SUV مورد استقبال قرار گرفتند. اگر این روند برای سه فصل آینده ادامه یابد، کانادا امسال پذیرای 640
دریافت وقت مشاوره