اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری

اسکیل ورکر انتاریو یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا به استان انتاریو است که سالانه مهاجران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب می کند. برنامه مهاجرتی انتاریو، زیر گروه اکسپرس انتری انتاریو است که هم راستای سیستم اکسپرس اینتری فدرال برای اسکیل ورکرها یا کارگران ماهر، می باشد.

یکی از شرایط اقامت دائم از طریق مهاجرت کاری به انتاریو این است متقاضی باید یک پروفایل فعال در سیستم اکسپرس اینتری کانادا داشته باشند و دعوت‌نامه‌ای از سوی استان انتاریو برای ارسال مدارک جهت انتخاب شدن توسط استان دریافت کنند.

زیرگروه‌های برنامه اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری

برنامه اسکیل ورکر انتاریو که شامل بخشی از برنامه Human Capital Category دارای سه زیرگروه اصلی می باشد:

برنامه اولویت‌های سرمایه انسانی اسکیل ورکر انتاریو

زیرگروه Human Capital Priorities شامل متقاضیان برنامه فدرال اسکیل ورکر و تجربه کانادایی می‌شود.

برنامه اسکیل ورکر فرانسوی زبان اسکیل ورکر انتاریو

برنامه French-Speaking Skilled Worker نیز مشابه برنامه الویت‌های سرمایه انسانی عمل می‌کند. متقاضیان باید به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط باشند.

برنامه نیروهای فنی و حرفه‌ای اسکیل ورکر انتاریو

برنامه Skilled Trades شامل افرادی می‌شود که دارای سابقه کار در مشاغل فنی واجد شرایط در استان انتاریو هستند.

شرایط برنامه اسکیل ورکر انتاریو

متقاضیانی که از طریق ویزای کار انتاریو اقدام می‌کنند، باید حداقل شرایط زیر را داشته باشند:

دارای تمکن مالی کافی برای تامین هزینه‌های زندگی خود و اعضای خانواده خود باشند.

قصد زندگی در استان انتاریو را داشته باشند.

شرایط مربوط به هریک از زیرگروه‌های مورد نظر خود به شرح زیر را داشته باشند:

زیرگروه شرایط مورد نیاز
الویت‌های سرمایه انسانی داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت مدرک لیسانس یا بالاتر مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB 7
اسکیل ورکر فرانسوی زبان داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت مدرک لیسانس یا بالاتر مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB 6 و فرانسوی در سطح CLB 7
نیروی کار فنی حرفه‌ای داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت گواهینامه یا مجوز فنی (در صورت نیاز) ساکن انتاریو و داشتن ورک پرمیت معتبر مدرک لیسانس یا بالاتر مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB 5

مراحل مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر انتاریو

مرحله اول: با توجه به شرایط خود، یکی از سه زیرگروه برنامه اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری را انتخاب کنید و در سامانه ONe-key ثبت نام کنید. مرحله دوم: اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل حساب کاربری را وارد کنید مدارک مورد نیاز را آپلود کنید و پرونده را سابمیت کنید. مرحله سوم: اگر پرونده شما توسط استان انتاریو مورد تایید باشد، برای شما نامه تاییدیه نامینیشن ایمیل می‌شود. مرحله چهارم: نامینیشن دریافتی را در پروفایل اکسپرس انتری خود اکسپت کنید و ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت کنید. مرحله پنجم: در پذیرش بعدی اکسپرس انتری برای شما دعوتنامه برای اخذ اقامت دائم کانادا ارسال می‌شود و می‌توانید مدارک مورد نیاز برای دریافت PR را برای اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید.

مهاجرت کاری به انتاریو

10 ماه پیش
مهاجرت کاری به انتاریو

اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری

اسکیل ورکر انتاریو یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا به استان انتاریو است که سالانه مهاجران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب می کند. برنامه مهاجرتی انتاریو، زیر گروه اکسپرس انتری انتاریو است که هم راستای سیستم اکسپرس اینتری فدرال برای اسکیل ورکرها یا کارگران ماهر، می باشد.

یکی از شرایط اقامت دائم از طریق مهاجرت کاری به انتاریو این است متقاضی باید یک پروفایل فعال در سیستم اکسپرس اینتری کانادا داشته باشند و دعوت‌نامه‌ای از سوی استان انتاریو برای ارسال مدارک جهت انتخاب شدن توسط استان دریافت کنند.

زیرگروه‌های برنامه اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری

برنامه اسکیل ورکر انتاریو که شامل بخشی از برنامه Human Capital Category دارای سه زیرگروه اصلی می باشد:

برنامه اولویت‌های سرمایه انسانی اسکیل ورکر انتاریو

زیرگروه Human Capital Priorities شامل متقاضیان برنامه فدرال اسکیل ورکر و تجربه کانادایی می‌شود.

برنامه اسکیل ورکر فرانسوی زبان اسکیل ورکر انتاریو

برنامه French-Speaking Skilled Worker نیز مشابه برنامه الویت‌های سرمایه انسانی عمل می‌کند. متقاضیان باید به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط باشند.

برنامه نیروهای فنی و حرفه‌ای اسکیل ورکر انتاریو

برنامه Skilled Trades شامل افرادی می‌شود که دارای سابقه کار در مشاغل فنی واجد شرایط در استان انتاریو هستند.

شرایط برنامه اسکیل ورکر انتاریو

متقاضیانی که از طریق ویزای کار انتاریو اقدام می‌کنند، باید حداقل شرایط زیر را داشته باشند:

دارای تمکن مالی کافی برای تامین هزینه‌های زندگی خود و اعضای خانواده خود باشند.

قصد زندگی در استان انتاریو را داشته باشند.

شرایط مربوط به هریک از زیرگروه‌های مورد نظر خود به شرح زیر را داشته باشند:

زیرگروه شرایط مورد نیاز
الویت‌های سرمایه انسانی داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت مدرک لیسانس یا بالاتر مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB 7
اسکیل ورکر فرانسوی زبان داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت مدرک لیسانس یا بالاتر مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB 6 و فرانسوی در سطح CLB 7
نیروی کار فنی حرفه‌ای داشتن پروفایل فعال اکسپرس انتری حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت گواهینامه یا مجوز فنی (در صورت نیاز) ساکن انتاریو و داشتن ورک پرمیت معتبر مدرک لیسانس یا بالاتر مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی در سطح CLB 5

مراحل مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر انتاریو

مرحله اول: با توجه به شرایط خود، یکی از سه زیرگروه برنامه اسکیل ورکر انتاریو از طریق اکسپرس انتری را انتخاب کنید و در سامانه ONe-key ثبت نام کنید. مرحله دوم: اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل حساب کاربری را وارد کنید مدارک مورد نیاز را آپلود کنید و پرونده را سابمیت کنید. مرحله سوم: اگر پرونده شما توسط استان انتاریو مورد تایید باشد، برای شما نامه تاییدیه نامینیشن ایمیل می‌شود. مرحله چهارم: نامینیشن دریافتی را در پروفایل اکسپرس انتری خود اکسپت کنید و ۶۰۰ امتیاز اضافی دریافت کنید. مرحله پنجم: در پذیرش بعدی اکسپرس انتری برای شما دعوتنامه برای اخذ اقامت دائم کانادا ارسال می‌شود و می‌توانید مدارک مورد نیاز برای دریافت PR را برای اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

سازمان مهاجرتی iss از مجرب ترین وکلای رسمی مهاجرت و مشاورین معتمد تشکیل شده است و با داشتن بیش از 2000 پرونده موفق در تمامی مراحل از مهاجرت تا اقامت در کانادا در کنار شما عزیزان می باشد.

دریافت وقت مشاوره