سمپوزیوم CBIE درمورد ویزای های تحصیلی عقب افتاده و ارائه راهکارهای جدید
سمپوزیوم CBIE درمورد ویزای های تحصیلی عقب افتاده و ارائه راهکارهای جدید این گزارش، شفافیت و همکاری بیشتر بین IRCC، استان ها و مؤسسات آموزشی را توصیه می کند. سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) از افزایش بی سابقه تقاضا برای مجوز تحصیل از سوی دانشجویان بین المللی خبر می دهد. بر اساس گزارش ICEF Monitor، با کاهش محدودیت های همه گیری در سراسر جهان و بازگشت
نقد و بررسی: عواملی که ممکن است بر امتیازات CRS اکسپرس اینتری تأثیرگذارباشد.
نقد و بررسی: عواملی که ممکن است بر امتیازات CRS اکسپرس اینتری تأثیرگذارباشد. بررسی اولیه نخستین برنامه جامع اکسپرس انتری در سال 2022 انجام می شود. کانادا از تاریخ 6 ژوئیه قرعه کشی تمام برنامه های اکسپرس انتری را از سر گرفته است. از آن زمان، تعداد درخواست هایی(ITA)  که در هر قرعه کشی صادر می شود، هر هفته به میزان 250 نفر افزایش یافته است و باعث

ISS immigration Organization is made up of the most experienced immigration attorneys and trusted advisors, with over 2,000 successful cases in all stages from immigration to residency in Canada

Book an appointment