فرم اکسپرس اینتری

این ابزار به شما کمک می کند امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) خود را بر اساس پاسخ هایی که در زیر ارائه می دهید محاسبه کنید. CRS یک سیستم مبتنی بر امتیاز است که ما از آن برای ارزیابی و امتیازدهی نمایه شما و رتبه بندی آن در مجموعه اکسپرس انتری استفاده می کنیم.

سطح معیار زبان کانادایی (CLB) در هر توانایی
امتیاز شما :{{score}}
دریافت وقت مشاوره